ระบบซื้อหนังสือออนไลน์

หัวใจคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ราคา 235 บาท
เล่มเดียวจบครบทุกสนามสอบ

สรุปเนื้อหาเลข ม.ปลาย อย่างสมบูรณ์ เพื่อใช้สอบในโรงเรียน สอบ PAT 1 สอบ 9 วิชาสามัญ กสพท. 
รายละเอียดเพิ่มเติม
-16%
UPSCORE MATH 9 วิชาสามัญ พิเศษ 539 บาท
ราคา 645 บาท
เพื่อเพิ่มคะแนนให้สูงสุด

เพิ่มคะแนนคณิตศาสตร์ 9 วิชาสามัญด้วยแนวโจทย์ท้าทายและเป็นแนวข้อสอบจากข้อสอบฉบับจริง 2 เล่มที่ขายดี คือ 25 พ.ศ. และ CRACK
รายละเอียดเพิ่มเติม
-21%
PROBLEMS SOLVER พิเศษ 809 บาท
ราคา 1030 บาท
หนังสือรวมโจทย์เสริมประสบการณ์ 3 เล่มที่ต้องทำ

ประกอบด้วย ตะลุยโจทย์ 25 พ.ศ. ปกอ่อน CRACK และ VACCINE ซึ่งจะช่วยเพิ่มทักษะการแก้ปัญหาการทำโจทย์จนสามารถทำคะแนนสอบ PAT1 หรือ 9 วิชาสามัญจนได้คะแนนสูง
รายละเอียดเพิ่มเติม
-15%
BEGINNER พิเศษ 919 บาท
ราคา 1085 บาท
เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยอ่านหนังสือพี่ณัฐมาก่อน 

ประกอบด้วยหนังสือ 4 เล่ม คือ หัวใจคณิตศาสตร์พื้นฐาน หัวใจคณิตศาสตร์ ม.ปลาย SYNTAX และ VACCINE 
รายละเอียดเพิ่มเติม
-17%
BEGINNER (5 เล่ม) พิเศษ 999 บาท
ราคา 1205 บาท
ประกอบด้วยหนังสือ 5 เล่ม คือ หัวใจคณิตศาสตร์พื้นฐาน หัวใจคณิตศาสตร์ ม.ปลาย SYNTAX VACCINE และ เฉลยข้อสอบ O-NET 5 พ.ศ.

กรุณากรอกรายละเอียด
รายละเอียดเพิ่มเติม
เฉลยข้อสอบ O-NET 5 พ.ศ. ราคา 99 บาท


  “หนังสือเฉลยฯ เล่มนี้ แตกต่างจาหนังสือเฉลยฯ เล่มอื่นๆ ตรงที่เราไม่ได้มุ่งเฉลยเอาเฉพาะคำตอบเพียงอย่างเดียว การเฉลยในเล่มนี้เน้นการอธิบายที่มาที่ไปให้เข้าใจมีเสริมเนื้อหาที่หลากหลายครอบคุลมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับข้อสอบ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
หัวใจคณิตศาสตร์ ม.ต้น ราคา 175 บาท
สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดม มหิดลวิทย์ฯ กำเนิดวิทย์

สรุปเนื้อหาครบทุกบทพร้อมแนวข้อสอบและเฉลยละเอียด
รายละเอียดเพิ่มเติม
-24%
3 ทหารเสือ พิเศษ 579 บาท
ราคา 760 บาท
ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ดีๆ จากแนวข้อสอบจริงของ สทศ. ที่ไม่เผยแพร่ และโจทย์ดักข้อสอบจริงที่ยังไม่เคยออก

ตะลุยโจทย์จากข้อสอบดีๆ ทั่วโลก ตามแนวข้อสอบ PAT1 และ 9 วิชาสามัญ กสพท. ประกอบไปด้วยหนังสือ 3 เล่ม คือ SYNTAX CRACK VACCINE 
รายละเอียดเพิ่มเติม
-22%
FULL OPTION (พิเศษ! แถมเฉลย O-NET 5 พ.ศ จำนวนจำกัด) พิเศษ 1839 บาท
ราคา 2355 บาท
หนังสือเลขของพี่ณัฐครบทุกเล่ม

หนังสือเลขของพี่ณัฐครบทุกเล่มไล่ตั้งแต่ง่ายไปยาก ตั้งแต่ หัวใจคณิตศาสตร์พื้นฐาน หัวใจคณิตศาสตร์ ม.ปลาย SYNTAX CRACK VACCINE ตะลุยโจทย์ 25 พ.ศ. แนวข้อสอบ PAT 1 และ แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ 9 วิชาสามัญ รวมทั้งหมด 8 เล่ม
รายละเอียดเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ : คณิตศาสตร์ ราคา 175 บาท
สำหรับน้องที่จะสอบ 9 วิชาสามัญ หรือสอบหมอ กสพท.รายละเอียดเพิ่มเติม
ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ 25 พ.ศ.  ราคา 370 บาท
ปกอ่อน

หนังสือเล่มนี้รวบรวมข้อสอบ ENTRANNCE วิชาคณิตศาสตร์ไว้มากกว่า 1,000 ข้อ ซึ่งมากพอที่จะช่วยเสริมประสบการณ์ในการแก้ปัญหา โจทย์ที่หลากหลายรูปแบบ ผู้อ่านจะได้เรียนรู้เทคนิค การแก้ปัญหาโจทย์ที่ยากและซับซ้อนเป็นระบบ ด้วยคำเฉลยที่เรียบเรียงขึ้นอย่างละเอียดทุกขั้นตอนเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจได้อย่างง่ายๆ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ PAT 1 ราคา 175 บาท
ความถนัดทางคณิตศาสตร์

แนวข้อสอบ PAT 1 อัพเดทตามข้อสอบฉบับจริงล่าสุดของ สทศ. ที่มีการปรับลักษณะของข้อสอบเป็น 5 ตัวเลือกและมีความยากง่ายที่เปลี่ยนไป เล่มนี้เป็นหนังสือแนวข้อสอบเล่มแรกของประเทศที่อัพเดทแนวข้อสอบที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริงของสทศ. มากที่สุด
รายละเอียดเพิ่มเติม
AXIOMS ราคา 235 บาท
สรุปหัวใจคณิตศาสตร์ ม.ต้น

หนังสือเล่มนี้สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น ที่จำเป็นต้องรู้ก่อนเดินเข้าห้องสอบไว้อย่างครบถ้วน กระชับ และชัดเจน จัดระเบียบความรู้ในแต่ละสาระไว้เป็นหมวดหมู่ ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงประยุกต์ เข้มข้นทั้งเนื้อและตัวอย่างมากมาย พร้อมข้อสอบแข่งขันก่อนลงสนามสอบจริง...
รายละเอียดเพิ่มเติม
SYNTAX ราคา 160 บาท
สุดยอดข้อสอบคณิตศาสตร์ดี ๆ ที่ต้องทำก่อนเดินเข้าห้องสอบ

หนังสือเล่มนี้รวบรวมข้อสอบดีๆ จากหลายสนามสอบทั่วโลก เพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกแก้ปัญหาที่แตกต่างออกไปจากแนวโจทย์เดิมๆ ที่เคยเจอมาแล้ว และช่วยเปิดมุมมองการแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ฉีกแนวจากวิธีทั่วไปที่เคยทำมา อันจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การทำโจทย์และสามารถหาลู่ทางทำข้อสอบที่มีความยากได้...
รายละเอียดเพิ่มเติม
CRACK ราคา 170 บาท
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์เพื่อสอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ และสอบหมอ 7 วิชาสามัญ

คณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่สอนให้คนรู้จักคิดอย่างเป็นระบบ รู้จักวางแผน รู้จักสังเกตและใคร่ครวญหาทางออกจากปัญหาที่เกิดขึ้น ความชำนาญในวิชาคณิตศาสตร์จะเกิดขึ้นได้จากการฝึกมากๆ ทำบ่อยๆ มองกว้างๆ คิดให้รอบด้าน และลงมือแก้ปัญหาอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ การฝึกหัดจะต้องทำอย่างเป็นระบบ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
หัวใจคณิตศาสตร์พื้นฐาน ราคา 200 บาท
O-NET & คณิต (ศิลป์) 9 วิชาสามัญ

หนังสือเล่มนี้สรุปเนื้อหาที่กระชับ ตามหลักสูตรคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.ปลาย แบ่งหัวข้อย่อยในแต่ละบทไม่สับสน พร้อมตัวอย่างที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี คำอธิบายจะแสดงที่มาที่ไปอย่างละเอียด อ่านเข้าใจง่าย เห็นแล้วไม่เหนื่อยไม่ท้อไปซะก่อน ใช้สำหรับเตรียมสอบประจำภาคในโรงเรียน...
รายละเอียดเพิ่มเติม
หัวใจคณิตศาสตร์ PAT 1 ราคา 215 บาท


หัวใจคณิตศาสตร์ PAT 1 เล่มนี้สรุปเนื้อหาและหลักการสำคัญทั้งหมดที่นักเรียนจำเป็นต้องรู้ก่อนเดินเข้าห้องสอบ อ้างอิงจากหลักสูตรของกระทรวงฯ และ TEST BLUEPRINT ของ สทศ. ซึ่งเป็นแม่แบบในการออกข้อสอบในทุกสนามสอบ รูปแบบการเขียนหนังสือเล่มนี้เป็นการสรุปความคิดรวบยอดสำคัญ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
VACCINE ราคา 250 บาท
สุดยอดข้อสอบคณิตศาสตร์ดี ๆ เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงก่อนเดินเข้าห้องสอบ

หนังสือเล่มนี้รวบรวมข้อสอบดีๆ จากหลายสนามสอบทั่วโลก โดยเฉพาะแนวข้อสอบ PAT 1 และ 7 วิชาสามัญปีล่าสุด เพื่อให้ผู้อ่านมีโอกาสได้ฝึกแก้ปัญหาที่แตกต่างออกไปจากโจทย์สไตล์เดิมๆ ที่เคยเจอมาแล้วและช่วยเปิดมุมมองการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาด้วยวิธีที่ฉีกแนวจากวิธีทั่วไปที่เคยทำมา...
รายละเอียดเพิ่มเติม
สมุดโน้ต SYNTAX+ ราคา 69 บาท
เล่มใหญ่

สมุดปกกระดาษคราฟท์ จำนวน 1 เล่ม เนื้อในกระดาษกรีนรีดไม่มีเส้น ขนาดสมุดมาตรฐาน (149x217 mm.) มี 5 ลายให้สะสม คือ พระราชดำรัสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร , พุทธพจน์ , เบนจามิน แฟรงคลิน , มารี คูรี และ ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีการสั่งซื้อหนังสือ


  • เลือกสินค้าที่ต้องการโดยเลือกจาก แถบซื้อหนังสือ ด้านบน โดยหากต้องการซื้อสินค้ากดดูราบละเอียดเพิ่มเติม


  • เพิ่มลดจำนวนตามที่ต้องการและกดหยิบใส่ตะกร้า โดยสามารถกดปุ่ม บวก หรือ ลบ เพื่อเพิ่มลดได้


  • หลังจากเลือกหนังสือจนพอใจแล้วให้กดปุ่มไอคอนรูปตะกร้า


  • ใส่ promocode เพื่อลดราคา  • กรอกรายละเอียดของท่านเพื่อใช้ในการจัดส่ง และกดถัดไป  • ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง (ในกรณีที่ท่านกรอกข้อมูลผิด จะไม่สามารถแก้ไขรายการนั้นได้)  • กดถัดไป จากนั้นระบบจะทำการส่ง tracking code ไปทางอีเมลของท่าน


วิธีการส่งหลักฐานการโอน


วิธีการตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อสินค้า

ส่งหลักฐานการโอนเงินกรุณากรอก รหัสติดตามสินค้า
กรุณาตรวจสอบรหัสติดตามสินค้าก่อนส่งหลักฐานการโอนเงิน


รหัสติดตามสินค้าถูกต้อง

กรุณาอัพโหลดหลักฐานการโอนเงินของการสั่งสินค้าของ    
หลักฐานการโอนเงินติดตามสถานะสินค้า
กรุณากรอก รหัสติดตามสินค้าStep 1
ระบบได้รายการสั่งซื้อของท่านแล้ว
Step 2
ชำระเงินและส่งหลักฐานการชำระ
Step 3
สินค้ากำลังถูกห่อและเตรียมการจัดส่ง
Step 4
ส่งสินค้าเรียบร้อย TRACKING NO. คือ